Czyszczenie przewodów kominowych

Złotoryja, dnia16.04.2024 r. 

  

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „AGAT” w Złotoryi

zawiadamia, że w dniu

18 kwietnia 2024 r. (czwartek)

w godz. 7.30 – 13.00

 będzie przeprowadzone czyszczenie  przewodów kominowych w niżej  wskazanych nieruchomościach:

1) Słowackiego 2 AB

2) Słowackiego 4

3) Słowackiego 6 ABCDEF

4) Słowackiego 9 ABCDEF

 

Dodatkowo  informujemy, że  zmianie uległa firma która dotychczasowo świadczyła usługi kominiarskie.

Wykonawca: Zakład Usług Kominiarskich Mirosław Marszałek, ul.  Nad Skarpą 1A, 59-220 Legnica

Pracownik - Mistrz Kominiarski Sebastian Wyrzychowski

Prace będą wykonywane z dachu budynku.

Jednocześnie informujemy, że czyszczenie jest obowiązkowe i prosimy Państwa o zrozumienie dla przedsięwzięcia, które służy  bezpieczeństwu wszystkich Mieszkańców.

 

Obecność Państwa w mieszkaniach nie jest konieczna.

W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze zabezpieczenie kratek wentylacyjnych, połączeń spalinowych (w taki sposób aby w czasie prac nie dostały się do mieszkania nieczystości). 

Należy także pamiętać o odsłonięciu kratek po zakończeniu prac (data i godzina podane powyżej) oraz zabezpieczeniu sprzętów i przedmiotów w okolicy wentylacji na czas prowadzonych robót przed ewentualnym uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Prosimy o potraktowanie sprawy jako ważnej i o dostosowanie się do powyższych zaleceń.