Spotkanie w sprawie ciepła systemowego

W dniu 11 kwietnia 2024 o godzinie 17:00, w głównej sali widowiskowej Złotoryjskiego Ośrodka Kultury, odbyło się spotkanie poświęcone tematyce ciepła systemowego. Wydarzenie to zgromadziło licznych mieszkańców naszej Spółdzielni AGAT i nie tylko, którzy wzięli udział w dyskusji na temat zasad rozliczania ciepła systemowego oraz korzyści i wyzwań z nim związanych.

Podczas spotkania przedstawiciele firmy ISTA oraz WPEC mieli okazję zaprezentować nowe podejście do rozliczania ciepła, zgodne z nowym regulaminem obowiązującym od 1 stycznia 2023 roku. Ich prezentacje zostały wysłuchane z uwagą, a następnie omówione podczas dyskusji, która była prowadzona przez zaproszonych gości, członków zarządu i rady nadzorczej Spółdzielni AGAT.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie. Wasza obecność była niezwykle ważna, pokazując nam, że takie spotkania są potrzebne i doceniane przez społeczność naszej Spółdzielni AGAT. Widzimy ogromną wartość w organizowaniu regularnych dyskusji na tematy istotne dla naszej wspólnoty, dlatego planujemy kontynuować tego typu inicjatywy w przyszłości.

 Liczymy na Wasze dalsze wsparcie oraz udział w przyszłych projektach mających na celu budowanie jeszcze silniejszej i bardziej świadomej społeczności spółdzielczej AGAT.

Z poważaniem

Zarząd oraz Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "AGAT" w Złotoryi

 

śmieci

śmieci