ROZLICZENIE KOSZTÓW CIEPŁA za okres od 01-01 do 31-12-2021 r. - WPEC S.A w Legnicy

Zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów ciepła i ustalania opłat z tego tytułu dla lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi” na dzień 31-12-2021 r. został zamknięty 12 miesięczny okres rozliczeniowy kosztów ciepła dla 7 budynków wielorodzinnych przy ulicach : Podwale 1, 3, 4, Wiosennej 4, 6, J. Słowackiego 4, 9 w Złotoryi, do których ciepło dostarcza WPEC S.A. w Legnicy.

Rozliczenia indywidualne kosztów i zużycia ciepła dotyczą 440 lokali, na postawie elektronicznych i wyparkowych podzielników kosztów. 

Poniesione koszty na c.o. za okres od 01.01.2021 - 31.12.2021 r. wg cen dostawców brutto na podstawie zapłaconych faktur zamknęły się kwotą 587 560,35 zł.  Koszt ciepła na ogrzanie 1m2 /m-c we wskazanym okresie rozliczeniowym wyniósł:

1. Osiedle „J. Słowackiego – Reymonta”-

- najniższy w nieruchomości przy ul. J. Słowackiego 4 1,76 zł /m2,

- najwyższy w nieruchomości przy ul. J. Słowackiego 9 2,85 zł /m2,

W w/w okresie w systemie ryczałtowym rozliczało się 11 lokatorów, stanowi to ogółem 2,5 % rozliczonych.

Spośród ogółu rozliczonych lokali - 99 lokali tj. 22,50 % posiada dopłaty – średnia dopłaty wyniosła – 287,72 zł. Ogólna kwota dopłat wynosi 28 484,66 zł. W poprzednim okresie rozliczeniowym (2020 r.) dopłaty wystąpiły w 64 lokalach, przy czym średnia dopłaty wynosiła 265,00 zł. Zwroty nadpłaconej zaliczki dotyczą 341 użytkowników:

- ogólna kwota do zwrotu wynosi 122 582,22 zł.

- średnia kwota zwrotów 359,49 zł.

Jednocześnie informujemy, że zaliczki na centralne ogrzewanie były zróżnicowane dla każdej nieruchomości, a lokatorzy rozliczający się w systemie ryczałtowym wnosili opłatę za centralne ogrzewanie wyższą w stosunku do ustalonych zaliczek na poszczególnych nieruchomościach zgodnie z „Regulaminem rozliczania kosztów ciepła i ustalania opłat z tego tytułu dla lokali Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi”. Opr. C.K.