Plany remontów na 2024 r.

Szanowni Państwo!

        Właśnie trafiła do Państwa informacja na temat nowego wymiaru opłat za lokale mieszkalne w Spółdzielni, które obowiązywać będą od 01 czerwca 2024 r.
      Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi przeanalizował stan funduszu remontowego Spółdzielni, aby zabezpieczał on płynność finansową oraz potrzeby remontowe naszych zasobów, które są coraz starsze i wymagają więcej remontów.  Wysokość odpisów na fundusz remontowy nieruchomości został ustalony biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dla budynków środków finansowych, które umożliwiają spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych, wykonanie robót remontowych lub też mają spowodować zgromadzenie środków na sfinansowanie planowanych remontów.

W niektórych nieruchomościach biorąc pod uwagę ujemne saldo funduszu remontowego, czy też obecnie realizowane lub zaplanowane remonty wynika potrzeba zmiany odpisu.  Z planem remontów na 2024 r. zatwierdzonym Uchwałą Nr 10/2024 Rady Nadzorczej SM „Agat” w Złotoryi z dnia 22.02.2024 r. mogą  Państwo się zapoznać na naszej stronie www.smzlotoryja.pl i facebook.
     Należy przypomnieć, że Zarząd i Rada Nadzorcza po przeanalizowaniu planu gospodarczego kosztów utrzymania i eksploatacji zasobów i mienia w Spółdzielni na 2024 r. zmienił opłatę eksploatacyjną dla członków Spółdzielni w 8 nieruchomościach (o 0,10 zł/m2), a w jednej dokonał obniżenia opłaty (o 0,20 zł/m2).  Pozostałe opłaty stawki eksploatacyjnej pozostały na niezmienionym poziomie.  Obecnie w Spółdzielni prowadzony jest audyt finansowy. Po zapoznaniu się z jego wynikami ponownie Zarząd wraz z Radą Nadzorczą przeanalizuje wysokość opłat.
          Zdajemy sobie sprawę, że dla wielu osób lub rodzin każde dodatkowe kilkadziesiąt złotych miesięcznie to dużo, więc podwyżki staramy się ograniczyć do niezbędnego minimum.

                                                          

                                                                                                                         Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat”
                                                                                                                                          w Złotoryi

 

 

Plany remontów na 2024 r.: