Informacja dotycząca zaległości w opłatach za używanie lokali

Zadłużenie członków spółdzielni i użytkowników lokali na dzień 30.09.2022r. wynosiło
452.468,94 zł, co dało wskaźnik 4,11% licząc do rocznego wymiaru opłat eksploatacyjnych za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. Struktura zaległości na lokalach mieszkalnych (bez kosztów sądowych) na 30.09.2022r. przedstawiała się następująco:

- zaległości do 1-m-ca 254 lokali na kwotę         75 806,45 zł.
- zaległości od 1-3m-cy 88 lokali na kwotę        105 925,09 zł
- zaległości od 3-6m-cy 21 lokali na kwotę          64 207,06 zł
- zaległości od 6-12m-cy 5 lokali na kwotę          25 421,38 zł.
- zaległości powyżej 12-m-cy 8 lokali na kwotę 168 622,14 zł

                             Razem 376 lokali na kwotę 439 982,12zł

Bez zadłużenia było 979 lokali.
Zaległości z tytułu opłat za lokale użytkowe i garaże wyniosły 12 486,82zł.
Poziom zadłużenia analizowany jest w comiesięcznych zestawieniach.
Osiągnięty wskaźnik zadłużenia wynoszący 4,11% jest wynikiem dobrym, wymaga jednak systematycznych działań w zakresie windykacji i egzekucji należności.
W naszej Spółdzielni na lokalu mieszkalnym z największym zadłużeniem trwa procedura egzekucji z nieruchomości lokalowej, prowadzona przez Komornika Sądowego.
Dziękujemy wszystkim członkom spółdzielni i użytkownikom lokali, którzy na bieżąco regulują swoje opłaty do Spółdzielni. Opr. J.M