Wyniki konkursu fotograficzny „Z życia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej „ AGAT”

W miesiącu marcu 2022 r. zorganizowaliśmy I Edycję Konkursu Fotograficznego pn Z życia mieszkańców SM „AGAT” .Konkurs adresowany był do młodzieży od lat 16 i osób  dorosłych, amatorów fotografowania, będących mieszkańcami Spółdzielni Mieszkaniowej AGAT”. 

Konkurs między innymi miał na celu ukazanie piękna obiektów, ciekawych miejsc i osobowości, rozwijanie pasji i zainteresowań oraz obserwacji otoczenia i jej dokumentowania.
Komisja konkursowa dokonała oceny nadesłanych prac zgodnie z regulaminem tj,-zgodność z tematyką konkursu, treść, forma i estetyka prac oraz oryginalność.

I miejsce zdobył pan Dariusz Chmura za pracę o różnych tytułach w tym wyróżnione zdjęcie pn. „Kobieca Radość

nr 1

II miejsce pan Andrzej Cukrowski za pracę o obiektach ,w tym wyróżnione zdjęcie pn Budynek Nad Zalewem

 

nr 2

III miejsce pan Marcin Piłat za pracę o różnych tytułach, w tym wyróżnione zdjęcie pn. Zachód słońca nad Stawami”

nr 3

Ponadto komisja przyznała trzy wyróżnienia dla pana Mirosława Stanisławskiego za fotografię pn. „Zamglone niebo”.

wyróznienie nr 1

dla pani Anny Modras za zdjęcie pn „Portret -strażnik pokoju”

wyróz.nr 2

oraz dla pani Joanny Chmura za fotografię „Moje Hobby”.

Wyróżni nr 3

Zwycięzcy otrzymali dyplomy okolicznościowe i wartościowe nagrody w postaci bonów podarunkowych. Nagrodzone i wyróżnione prace wyeksponowane są w formie wystawy w siedzibie Spółdzielni .

Elżbieta Stalska
Prezes Zarządu