Wyjazd na spektakl Mayday Bigamistka

Z A P R A S Z A M Y

Członków   Spółdzielni Mieszkaniowej „AGAT”  i  Członków  Stowarzyszenia ASKLEPIOS   

   29 kwietnia 2022r. (piatek godz.19:00 )

na  Spektakl komediowy  pt ;Mayday Bigamistka

 

SKM 224e22040109350 0001