nabór ofert na najem lokalu użytkowego nr 21 przy ul. Letnia 3

Spółdzielnia Mieszkaniowa „AGAT”  w Złotoryi  
przy ul. J. Słowackiego 2, 59-500 Złotoryja

ogłasza nabór ofert na najem lokalu użytkowego nr  21 przy ul. Letnia 3  o pow.  32,35 m2 p.u.                  

(parter budynku)  z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo – usługowej.

 

Czynsz za najem nie mniej niż 10,00 zł/m2 p.u. netto.

Najemca zobowiązany będzie oprócz czynszu uiszczać media oraz pozostałe opłaty.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie  do 15 września 2020r.  (włącznie do godz. 1600) w zalakowanej kopercie z napisem „Oferta na najem lokalu użytkowego  nr 21 w Złotoryi przy ul. Letniej 3”.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata wadium  w wysokości 800,00 zł. na konto Spółdzielni nr 04 1020 3017 0000 2702 0019 9885   do dnia 14 września 2020 r.  do godz. 1500.

Osoba,  której oferta zostanie wybrana winna podpisać umowę   w terminie  7 dni od wyboru oferty.

Nie spełnienie powyższych warunków spowoduje utratę wadium przez oferenta.

 Lokal można oglądać w uzgodnieniu z Administracją Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert oraz unieważnienia naboru w całości bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji  dotyczących przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni (pok. nr 3) lub telefonicznie  pod nr 76 878-37-47 lub 76 878-39-90 wew. 3.