nabór ofert na najem lokalu użytkowego w Złotoryi przy ul. Piłsudskiego 27

Spółdzielnia Mieszkaniowa „AGAT”  w Złotoryi  
przy ul. J. Słowackiego 2, 59-500 Złotoryja

ogłasza nabór ofert na najem lokalu użytkowego przy ulicy
J. Piłsudskiego 27  o pow.  43,00 m2 p.u.                  
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo – usługowej.

 

Lokal w suterenie budynku z osobnym wejściem.  
Czynsz za najem nie mniej niż 8,50. zł/m2 p.u. netto.
Najemca zobowiązany będzie oprócz czynszu uiszczać pozostałe opłaty: podatek od nieruchomości + media. 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 28 stycznia 2020 r. (włącznie do godz. 16:00) w kopercie z napisem „Oferta na najem lokalu użytkowego w Złotoryi przy ul. J. Piłsudskiego 27”.
Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata wadium w wysokości  500,00 zł. w kasie Spółdzielni  do dnia 28 stycznia  2020 r.  do godz. 16:00. 
Osoba,  której oferta zostanie wybrana winna podpisać umowę w terminie  7 dni od wyboru oferty. 
Nie spełnienie powyższych warunków spowoduje utratę wadium przez oferenta. 
Lokal można oglądać w uzgodnieniu z Administracją Spółdzielni. 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyn.
Szczegółowych informacji  dotyczących przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni (pok. nr 15) lub telefonicznie 
pod nr 76 878-37-47 lub 76 878-39-90