nabór ofert na najem lokalu użytkowego w Złotoryi przy ul. J. Piłsudskiego 27

Spółdzielnia Mieszkaniowa „AGAT”  w Złotoryi  

przy ul. J. Słowackiego 2, 59-500 Złotoryja

ogłasza nabór ofert na najem lokalu użytkowego przy ulicy
            J. 
Piłsudskiego 27 o pow. 43,00 m2 p.u.                  

z przeznaczeniem na prowadzenie działalności handlowo – usługowej.
Lokal w suterenie budynku z osobnym wejściem. 

 

Czynsz za najem nie mniej niż 8,50. zł/m2 p.u. netto.

Najemca zobowiązany będzie oprócz czynszu uiszczać pozostałe opłaty: podatek od nieruchomości + media.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni w terminie do 30 grudnia 2019 r. (włącznie do godz. 1500) w kopercie z napisem „Oferta na najem lokalu użytkowego w Złotoryi przy ul. J. Piłsudskiego 27”.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest wpłata wadium  w wysokości  500,00 zł. w kasie Spółdzielni  do dnia 30 grudnia 2019 r.  do godz. 1400.

Osoba,  której oferta zostanie wybrana winna podpisać umowę w terminie  7 dni od wyboru oferty.

Nie spełnienie powyższych warunków spowoduje utratę wadium przez oferenta.

Lokal można oglądać w uzgodnieniu z Administracją Spółdzielni.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia przetargu w całości bez podania przyczyn.

Szczegółowych informacji  dotyczących przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni (pok. nr 15) lub telefonicznie

pod nr 76 878-37-47 lub 76 878-39-90