Przetarg nieograniczony na wymianę instalacji WLZ

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi
ul. J. Słowackiego 2
59-500 Złotoryja tel.: 76 8783 990


1. Ogłasza przetarg nieograniczony ofert pisemnych na wybór wykonawcy na wymianę instalacji WLZ w 4-ch budynkach mieszkalnych.
2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Spółdzielni codziennie w godz. 8°° - 15°° po uiszczeniu opłaty na konto Spółdzielni w PKO BP nr 04 1020 3017 0000 2702 0019 9885 w wysokości 50,00 zł lub w kasie spółdzielni ul. J. Słowackiego 2 .
3. Oferty przygotowane zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacjach należy składać w biurze S.M „Agat” w Złotoryi przy ul.J.Słowackiego2 w terminie do dnia 30 maja 2019 r. do godz. 10°°.
4. Wysokość wadium: 6.000,00 zł.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 maja 2019 r. w siedzibie Spółdzielni o godz. 12:00


Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta
i unieważnienia przetargu bez podania przyczyn, na każdym etapie postępowania przetargowego.