Przetarg nieograniczony (licytacja) na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w Raciborowicach Górnych 2a/3

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi, ul. J. Słowackiego 2

ogłasza I przetarg nieograniczony (licytacja)

NA USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI
do lokalu mieszkalnego w Raciborowicach G. 2a/3 o pow. użyt. 57,20 m2

(3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, wc) położony na I piętrze budynku

 

Cena wywoławcza lokalu wynosi 59 200,00 zł.

Przetarg odbędzie się dnia 18 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. J. Słowackiego 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z „Regulaminem organizowania przetargów na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w SM „Agat” w Złotoryi” oraz wpłata wadium w wysokości 5 900,00 zł. w kasie Spółdzielni lub na konto Spółdzielni do dnia 17 grudnia 2018r . do godz. 14:00.

 

Lokal można oglądać w uzgodnieniu z Administracją Spółdzielni.
Operat szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać
w biurze Spółdzielni (pok. nr 3) lub telefonicznie
pod nr 76 878-37-47 lub 76 878-39-90.