II przetarg na ustanowienie prawa odrębnej własności do l.m. Raciborowice G. 3b/5

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi, ul. J. Słowackiego 2

ogłasza II przetarg  nieograniczony (licytacja)
NA USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI
do lokalu mieszkalnego nr 9 w  Raciborowicach Górnych 3b
o pow. użyt. lokalu  34,20 m2
(pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z  wc)  położony na parterze budynku
Do lokalu przynależy komórka piwniczna nr 9 o powierzchni  3,60 m2.

Cena wywoławcza  lokalu  wraz z udziałem w działce wynosi 69 900,00 zł. słownie: sześćdziesiąt dziewięć tys. dziewięćset  zł.
Przetarg odbędzie się dnia 09 grudnia  2022r. o godz. 1300 w siedzibie Spółdzielni przy ul. J. Słowackiego 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z „Regulaminem organizowania przetargów na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w SM „Agat” w Złotoryi”   oraz  wpłata wadium w wysokości 6 990,00 zł. na konto Spółdzielni nr 04 1020 3017 0000 2702 0019 9885 do dnia  08 grudnia 2022r.  do godz. 1500.

Lokal można oglądać w uzgodnieniu z Administracją Spółdzielni.
Operat  szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni (pok. nr 3)
lub telefonicznie pod nr 76 878-37-47 lub 76 878-39-90 wew. 3.