I przetarg nieograniczony (licytacja) - lokal mieszkalny Raciborowice G. 3b/9

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi, ul. J. Słowackiego 2
ogłasza I przetarg  nieograniczony (licytacja)

 
NA USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI
do lokalu mieszkalnego nr 9 w  Raciborowicach Górnych 3b
o pow. użyt. lokalu  34,20 m2

(pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z  wc)  położony na parterze budynku.
Do lokalu przynależy komórka piwniczna nr 9 o powierzchni  3,60 m2.

 

Cena wywoławcza  lokalu  wraz z udziałem w działce  wynosi 77 600,00 zł. słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset zł.

Przetarg odbędzie się dnia 08 listopada 2022r.  o godz. 1300 w siedzibie Spółdzielni przy  ul. J. Słowackiego 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z „Regulaminem organizowania przetargów na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w SM „Agat” w Złotoryi”   oraz  wpłata wadium w wysokości 7 760,00 zł. na konto Spółdzielni nr 04 1020 3017 0000 2702 0019 9885 do dnia  07 listopada 2022r.       do godz. 1500.

 Lokal można oglądać w uzgodnieniu z Administracją Spółdzielni.
Operat  szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać
w biurze Spółdzielni (pok. nr 3) lub telefonicznie
pod nr 76 878-37-47 lub 76 878-39-90 wew. 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cena wywoławcza  lokalu  wraz z udziałem w działce                  wynosi 77 600,00 zł. słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset zł.

Przetarg odbędzie się dnia 08 listopada 2022r.                              o godz. 1300 w siedzibie Spółdzielni przy                    ul. J. Słowackiego 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z „Regulaminem organizowania przetargów na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w SM „Agat” w Złotoryi”   oraz  wpłata wadium w wysokości 7 760,00 zł. na konto Spółdzielni nr 04 1020 3017                     0000 2702 0019 9885 do dnia  07 października 2022r.                do godz. 1500.

 

Lokal można oglądać w uzgodnieniu z Administracją Spółdzielni.

Operat  szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

 

Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać

w biurze Spółdzielni (pok. nr 3) lub telefonicznie

pod nr 76 878-37-47 lub 76 878-39-90 wew. 3.