Nabór ofert na ustanowienie prawa odrebnej własności do lokalu użytkowego nr 1 w Złotoryi przy ul. Piłsudskiego 27

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi
przy ul. J. Słowackiego 2 w Złotoryi

OGŁASZA NABÓR OFERT

NA USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI
do lokalu użytkowego nr 1  w  Złotoryi przy ul. Piłsudskiego 27
o pow. użyt. lokalu  43,00 m2

Oferty pisemne należy składać w siedzibie Spółdzielni przy   ul. J. Słowackiego 2 (pokój nr 7).

 Lokal można oglądać w uzgodnieniu z Administracją Spółdzielni.

 

Pozostałe informacje dotyczące naboru ofert można uzyskać

w biurze Spółdzielni (pok. nr 3) lub telefonicznie

pod nr 76 878-37-47 lub 76 878-39-90.