II przetarg nieograniczony (licytacja) na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu użytkowego nr 1 przy ul. Piłsudskiego 27 w Złotoryi

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi, ul. J. Słowackiego 2
ogłasza II przetarg  nieograniczony (licytacja)

NA USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI
do lokalu użytkowego nr 1
w  Złotoryi przy ul. Piłsudskiego 27
o pow. użyt. lokalu  43,00 m2  

 Lokal  położony w suterenie budynku, składa się z 2 pomieszczeń,   wc i pomieszczenia socjalnego. 

Cena wywoławcza  lokalu  wraz z udziałem w działce  wynosi  68 500,00 zł.  słownie:  sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset zł.

Przetarg odbędzie się dnia 05 lipca 2022r.  o godz. 1300 w siedzibie Spółdzielni przy   ul. J. Słowackiego 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z „Regulaminem organizowania przetargów na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w SM „Agat” w Złotoryi” oraz  wpłata wadium w wysokości 6 900,00 zł. na konto Spółdzielni nr 04 1020 3017 0000     2702 0019 9885 do dnia  04 lipca 2022r. do godz. 1500.

Lokal można oglądać w uzgodnieniu z Administracją Spółdzielni.
Operat  szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać
w biurze Spółdzielni (pok. nr 3) lub telefonicznie
pod nr 76 878-37-47 lub 76 878-39-90 wew. 3.