Ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nr 9 w Raciborowicach G. 2b/9

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi, ul. J. Słowackiego 2

 ogłasza I przetarg  nieograniczony (licytacja)
NA USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOĆI 
do lokalu mieszkalnego nr 9
w Raciborowicach Górnych 2 b
 o pow użyt. lokalu 37,80 m2
(1 pokoju, kuchnia, przedpokój, łazienka z wc) połozony na II piętrze budynku

Do lokalu przynależy komórka piwniczna nr 9 o powierzchni 13,50 m2.

 

Cena wywoławcza  lokalu  wynosi  59 800,00 zł.

słownie: pięćdziesiąt  dziewięć tysięcy osiemset  zł.

Przetarg odbędzie się dnia 09 kwietnia 2021r.  o godz. 1300  w siedzibie Spółdzielni przy  ul. J. Słowackiego 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z „Regulaminem organizowania przetargów na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w SM „Agat” w Złotoryi” oraz  wpłata wadium w wysokości 5 980,00 zł. na konto Spółdzielni nr 04 1020 3017 0000 2702 0019 9885 do dnia  08 kwietnia 2021 r. do godz. 1500.

 

Lokal można oglądać w uzgodnieniu z Administracją Spółdzielni.

Operat  szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać

w biurze Spółdzielni (pok. nr 3) lub telefonicznie

pod nr 76 878-37-47 lub 76 878-39-90 wew. 3.

 

Uczestnicy przetargu obowiązkowo powinni:

  • wypełnić oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w przetargu ze względu na wirus COVID-19. Druk oświadczenia jest dostępny na stronie smzlotoryja.pl
  • posiadać indywidualne środki ochrony ust i nosa przewidziane przepisami prawa (maseczka, przyłbica).