Informacja o wyborze oferty zapytanie ofertowe nr ZO/0113/1/7/2017-TB