Informacja o wyborze oferty zapytanie ofertowe nr ZO/0027/3/9/2017-TB