Informacja o wyborze oferty zapytanie ofertowe nr ZO/0026/4/10/2017-TB