Spółdzielcza kasa do likwidacji

Spółdzielcza kasa planowana jest do zamknięcia od 01-10-2020 r. Upływający czas, postęp techniki, współczesny świat elektroniki, te wszystkie czynniki wymuszają na władzach spółdzielni podejmowanie stosownych, optymalnych decyzji.

Przeprowadzona analiza w przeszłych okresach wykazała, że osoby, które dokonują wpłat w kasie spółdzielczej stanowią ok. 35-40 % i jest to tendencja spadkowa. Należy dodać także, że mieszkańcy z Raciborowic Górnych, w których zarządzamy pięcioma budynkami wielolokalowymi, wpłat w kasie dokonują sporadycznie i w wyjątkowych sytuacjach. Także mieszkańcy osiedla „Nad Zalewem” dokonują wpłat w kasie w małym udziale. Z rozmów z częścią osób, które korzystają ze spółdzielczej kasy przy ul. J. Słowackiego 2 wynika, że robią to także z przyzwyczajenia, mają wtedy możliwość wyjścia z domu i skontaktowania się z pracownikami administracji spółdzielni. Koszt obsługi kasy jest kosztem całej spółdzielni, co jest mocnym argumentem w sprawie likwidacji kasy. Z naszych informacji wynika także, że większość spółdzielni, w dobie postępu obsługi elektronicznej zamknęła swoje kasy.

Zarząd Spółdzielni o planowanej decyzji powiadomił Radę Nadzorczą, która podejmie ostateczną decyzję o zmianie schematu organizacyjnego spółdzielni i zlikwidowaniu etatu księgowej-kasjera, zgodnie ze statutową kompetencją.Opr. MK