Lustracja Spółdzielni

Informujemy, że od dnia 24 lutego 2020 roku w Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi rozpoczęła się lustracja pełnej działalności

 

Spółdzielni obejmująca okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2019 roku. Lustracja wynika z obowiązku art. 91 § 1 Prawa Spółdzielczego, poddania się lustracji raz na trzy lata i prowadzona jest przez Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie. Zakres lustracji obejmuje następujące zagadnienia:

 1. organizacja Spółdzielni:

 • statut Spółdzielnia oraz wewnętrzny system normatywny (kompletność

 • i poprawność merytoryczna regulaminów),

 • działalność organów Spółdzielni

 • struktura organizacyjna służb etatowych Spółdzielni,

 1. stan prawny gruntów będących we władaniu Spółdzielni (i budynków z nimi związanych oraz racjonalność ich wykorzystania),

 2. sprawy członkowskie i dyspozycja lokalami,

 3. gospodarka zasobami mieszkaniowymi,

 4. gospodarka remontowa w zasobach mieszkaniowych,

 5. gospodarka finansowa,

 6. ocena realizacji przez Spółdzielnię obowiązków wynikających z ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Z przeprowadzonej lustracji zostanie sporządzony protokół. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie wystosuje do kontrolowanej spółdzielni List polustracyjny z wnioskami. Stosownie do art. 93 § 4 Prawa Spółdzielczego wnioski z listu polustracyjnego Rada Nadzorcza Spółdzielni przedstawia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni.

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie do odwołania czasowo zawiesił przeprowadzanie lustracji spółdzielni mieszkaniowych w związku

z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

Opr. EB