40 – Lecie Spółdzielni Mieszkaniowej „AGAT” w Złotoryi.

O jubileuszu 40-lecia spółdzielni pisaliśmy w specjalnym wydaniu „Biuletynu Spółdzielczego”, który został dostarczony do Państwa skrzynek pocztowych w październiku br.

 


Sąd Rejonowy w Legnicy Postanowieniem z dnia 22 stycznia 1980 roku wpisał do rejestru sądowego Spółdzielnię Mieszkaniową w Złotoryi. Zasoby naszej Spółdzielni przed jej powstaniem stanowiły filię Spółdzielni Mieszkaniowej „Młodość” w Chojnowie.
25 października 2019 r. w siedzibie spółdzielni przy ul. Słowackiego 2 spotkali się członkowie aktualnej Rady Nadzorczej, członkowie zarządu i pracownicy spółdzielni oraz zaproszeni goście. Wśród zaproszonych gości byli m.in.: założyciele spółdzielni, przewodniczący Rad Nadzorczych kolejnych kadencji, przedstawiciele samorządów, przedstawiciele instytucji i spółdzielni, z którymi „Agat” współpracuje.
Na jubileuszu był obecny pierwszy Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jan Dziadyk, który był wzruszony zaproszeniem jego osoby po 40 latach od powstania spółdzielni. Wśród zaproszonych gości założycieli i działaczy spółdzielczych na jubileuszu byli obecni, m.in. : Zygmunt Lorenc, Tadeusz Oleksów, Andrzej Frąckiewicz, Bogusław Cetera, Andrzej Kopczyński, Mieczysław Skrzeczek a także obecny Przewodniczący Rady Nadzorczej Stanisław Sołtysik, który pełnił już tę funkcję z przerwami, przez poprzednie kadencje.
Gościem wyjątkowym uroczystości był Pan Mecenas Stanisław Andrzej Potycz, który w styczniu 1980 roku był Sędzią Sądu Rejonowego w Legnicy i dokonał rejestracji spółdzielni.
Wśród zaproszonych gości byli także obecni: Pan dr Jerzy Jankowski – Prezes Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, pełniący także funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie oraz Pan Arkadiusz Borek – Prezes Instytutu Gospodarki Nieruchomościami i V-ce Prezes Krajowej Izby Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach. Organizacje te czynnie wspierały spółdzielnie mieszkaniowe w ubieganiu się o dotacje ze środków unijnych na kompleksową termomodernizację budynków oraz w pozyskaniu świadectw – papierów wartościowych tzw. „Białych certyfikatów”, co dało wymierne efekty ekonomiczne spółdzielni.
Dr Jerzy Jankowski w imieniu Krajowej Rady Spółdzielczej w Warszawie odznaczył wyróżniających się działaczy i pracowników medalem „Zasłużony Działacz Ruch Spółdzielczego”. Odznaczenia te otrzymali: Jadwiga Hajduk, Piotr Kocyła, Andrzej Kopczyński, Carmen Lipka, Mieczysław Skrzeczek i Edward Bryłkowski, który przepracował w spółdzielni 20-lat.
Prezes Jerzy Jankowski wręczył też pamiątkową statuetkę Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Stanisławowi Sołtysikowi – nagrodę dla Spółdzielni Mieszkaniowej „AGAT” w Złotoryi w III Ogólnopolskim Konkursie im. dr Ryszarda Jajszczyka – za wybitne osiągnięcia w prowadzonej działalności. Jubileusz 40-Lecia spółdzielni był także okazją do składania życzeń Prezesowi Zarządu Marianowi Kretowi, z okazji 25-lecia pracy w spółdzielni.                                     
W czasie uroczystości zabrał także głos Burmistrz Miasta Robert Pawłowski, który powiedział: „Często słyszę, że jest tak ładnie na terenach spółdzielni posprzątane, że trawniki wykoszone… Zazdrość człowieka bierze, że tak dobrze jest zarządzana – uśmiechał się Burmistrz. – Ale cieszę się, że spółdzielnia się rozwija. To bardzo istotna część naszego miasta, której nie możemy się wstydzić, a powinniśmy nawet pokazywać jako perełkę”.
Złotoryjska spółdzielnia z chwilą powstawania przejęła od Spółdzielni Mieszkaniowej „Młodość” w Chojnowie 5 budynków (Podwale 1, 3 i 4, Słowackiego 6 i Wiosenna 4). W chwili wpisywania do rejestru sądowego w styczniu 1980 r. spółdzielnia w Złotoryi liczyła 54 członków.
Przez kolejne lata spółdzielnia wybudowała kilkadziesiąt budynków na dwóch osiedlach: Hoża-Słowackiego oraz Nad Zalewem, kompleksy garaży, a po roku 2000 – parkingi i domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej. Zdobyliśmy kilka nagród i wyróżnień, m.in. tytuł „Prymus roku 2000” przyznany przez Krajową Radę Spółdzielczą za budynek przy ul. Wojska Polskiego 30 (28 lokali mieszkalnych, 23 garaże i 5 lokali użytkowych) wybudowany w nowym systemie politycznym i ekonomicznym, sfinansowany ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego z Banku Gospodarstwa Krajowego. Budynek w czasie odbioru w dniu 18 maja 2000 r. i poświęcenia przez nieżyjącego już ks. prałata Mariana Sobczyka został nazwany „miss Złotoryi”, co rozległo się echem na całą Polskę. Ponadto spółdzielnia została wyróżniona:
• "Dyplom za zajęcie II miejsca" w kat. I – obiekty mieszkalne,  w III edycji konkursu "Inwestycja  Roku - 2003" w powiecie złotoryjskim organizowanym przez Starostę Złotoryjskiego.
• "Dyplom – finalista konkursu Modernizacja Roku 2005" budynku mieszkalnego ul. Nad Zalewem 34, Bystrzycka 2AB w Złotoryi, w konkursie ogólnopolskim.
• "Złoty Laur – 2009 rok, za szczególny wkład w rozwój gospodarki nieruchomościami" przyznany przez Instytut Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach.
• "Dyplom dla SM "Agat" za zajęcie VII miejsca w Województwie Dolnośląskim, w programie Dobra Spółdzielnia 2011 – w ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych.
• "Wyróżnienie – nagroda" w ramach "Konkursu Inwestycja Roku 2016" za zajęcie II miejsca w kategorii "Obiekty mieszkalne – Termomodernizacja", za kompleksowe docieplenie budynku wielolokalowego przy ul. Wiosennej 4 w Złotoryi.
• Dyplom i wyróżnienie za zajęcie II miejsca w IX Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych za wyniki w zarządzaniu i działania w zakresie termomodernizacji budynków - czerwiec 2019 r.
• "Dyplom i wyróżnienie" za zajęcie I miejsca za głęboką, kompleksową termomodernizację 17 budynków  w ramach "Konkursu Inwestycja Roku 2019" w kategorii "Obiekty mieszkalne – Termomodernizacja", organizowanego przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach.
Spółdzielnia prowadzi także bogatą działalność społeczno-kulturalną: sekcję Ju-Jitsu w ramach stowarzyszenia Asklepios, wycieczki dla spółdzielców, festyny osiedlowe czy klubik seniora Agatka.
W trakcie jubileuszowego spotkania dr Jerzy Jankowski – Prezes Zarządu ZRSM RP w Warszawie powiedział: „spółdzielnia to najtańszy zarządca, w odniesieniu do pakietu jaki serwujemy naszym członkom, użytkownikom lokali i ich rodzinom. Nikt za takie opłaty, jakie pobiera spółdzielnia, tyle zadań nie zrobi. Deweloper zbuduje mieszkania, sprzeda je i znika, jak sklepikarz. Nie założy klubu seniora dla mieszkańców. A spółdzielnia łączy ludzi do wspólnego działania”.
Największym sukcesem w historii spółdzielni jest uzyskanie 4,5 mln dotacji ze środków unijnych na termomodernizację 12 budynków: 9 w Złotoryi i 3 w Raciborowicach Górnych. Dotację wygraliśmy w 2017 r. w ramach Konkursu RPO 2014-2020 ogłoszonego przez Dolnośląski Urząd Marszałkowski we Wrocławiu. Budynki spółdzielni zaczęliśmy docieplać w 2002 r., pionierski charakter miał budynek przy Letniej 1 w Złotoryi. Program termomodernizacyjny ruszył w 2004 r., który był realizowany z udziałem „premii termomodrnizacyjnej” z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie (początkowo 25 %, następnie 20 % umorzenia kredytu bankowego). Uzyskana dotacja to wydarzenie historyczne, największa wygrana spółdzielni, jej członków i użytkowników lokali.  Zakres robót termomodernizacyjnych budynków na kwotę 4,5 mln złotych został sfinansowany z dotacji, ze środków bezzwrotnych, a nie z kieszeni członków spółdzielni. Nasze osiedla zmieniły się na skalę dotąd niespotykaną.                                                                    
Dzięki dotacji spółdzielnia, licząca 43 budynki wielorodzinne, wykonała duże zadanie w ograniczaniu strat ciepła, poprawy stanu technicznego i estetycznego budynków. Dziś w naszych zasobach nie ma budynku, który nie byłby docieplony – w całości lub w części. Większość została zmodernizowana kompleksowo – tj. 88 proc. wszystkich budynków spółdzielczych. W ciągu 3-5 najbliższych lat planujemy zakończyć proces termomodernizacji wszystkich budynków.
Spółdzielcy, samorządowcy i pozostali zaproszeni goście życzyli jubilatce aby nadal tak dobrze rozwijała się i uzyskiwała najlepsze wyniki w swojej działalności statutowej na rzecz członków spółdzielni i ich rodzin.
Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy jubileuszu udali się na poczęstunek do „Gold Hotel”.Opr. MK

 

 

 

 

Opr. MK