Spółdzielnia Mieszkaniowa "Agat" w Złotoryi laureatem konkursu INWESTYCJA ROKU

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi zajęła I miejsce w konkursie „Inwestycja Roku 2019” organizowanym przez Krajową Izbę Gospodarki Nieruchomościami w Katowicach, w kategorii „Obiekty mieszkalne – Termomodernizacja”.
Spółdzielnia wykonała termomodernizację 12 budynków wielolokalowych dzięki wygranej dotacji w wysokości 4,5 mln. zł. w ramach projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu. Zadania te zostały wykonane i wysoko ocenione. Przeprowadzona inwestycja jest największym osiągnięciem Spółdzielni w historii jej istnienia. Inwestycja ta pozwoli na spłatę jej kosztów, poza dotacją, z planowanych oszczędności na kosztach ciepła.
Termomodernizacja budynków jest sukcesem członków Spółdzielni i użytkowników lokali.