REMONT MIESZKANIA - zgodnie z obowiązującym przepisami prawa i regulaminem.

Remontując mieszkanie w budynku wielorodzinnym  pamiętajmy, że prace remontowe winny być przeprowadzane w sposób jak najmniej uciążliwy dla sąsiadów. Wymogi w tym zakresie określa obowiązujący Regulamin porządku domowego Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi.

 

Najważniejszym czynnikiem w tym wszystkim jest to, aby wykonać remont zgodnie z obowiązującymi przepisami  prawa i obowiązującym regulaminem. Jeżeli wnętrza wymagają jedynie drobnych prac odświeżających, możemy je wykonać bez uzgodnień z administracją, natomiast  osoby wykonujące kapitalny remont mieszkania przed rozpoczęciem prac powinny skontaktować się ze Spółdzielnią i ustalić jakie dokumenty wymagane są przy realizacji remontu. Chodzi o to, aby nasze działania nie były samowolą budowlaną w rozumieniu ustawy - Prawo Budowlane.

Należy również pamiętać, że Użytkownik lokalu, który prowadzi remont lokalu jest zobowiązany do sprzątania zanieczyszczonych w trakcie prowadzonych prac remontowych części wspólnych w tym klatek schodowych, wiatrołapów, korytarzy piwnicznych.  Natomiast odpady budowlane (gruz, stare  wykładziny, stara stolarka, zbędny stary osprzęt) należy na własny koszt składać i wywozić w specjalnie zmówionym  kontenerze.

Niedopuszczalne jest wyrzucanie odpadów budowlanych do pojemników przeznaczonych na odpady komunalne lub w boksie śmietnikowym.

W celu uniknięcia nieporozumień przy realizacji prac remontowych prosimy Państwa o dostosowanie się do wyżej przywołanych przepisów.