Komunikat!!! Ważność Przestrzegania Zaleceń Kominiarskich

Z uwagi na dużą liczbę stwierdzonych zaleceń po kontrolach kominiarskich, chcemy przypomnieć  o zagrożeniach związanych z ich niewykonywaniem. Każdego roku, z powodu niewłaściwej  wentylacji, mieszkańcy ulegają poważnym potruciom tlenkiem węgla. Brak odpowiedniej  wentylacji wpływa negatywnie na samopoczucie i zdrowie, prowadząc do wielu chorób, takich jak bóle i zawroty głowy, notoryczne zmęczenie oraz choroby płuc. Właściwa wymiana powietrza w pomieszczeniach jest kluczowa dla zdrowia i życia.

Znaczenie Kontroli Kominiarskich

Zgodnie z obowiązującym Prawem budowlanym, w naszych mieszkaniach corocznie muszą być przeprowadzane kontrole kominiarskie, mające na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania  lokali. Niestety, użytkownicy często dokonują samowolnych przeróbek podczas remontów, które mogą wpływać na bezpieczeństwo całego budynku. Kontrole kominiarskie weryfikują, czy w mieszkaniu nie zaszły zmiany wpływające na bezpieczne użytkowanie.

Odpowiedzialność Użytkowników

Użytkownik lokalu jest odpowiedzialny za przeprowadzane remonty, zgodność prac z przepisami, uzyskanie wymaganych zezwoleń oraz wykonywanie zaleceń kominiarskich. Ignorowanie tych zaleceń naraża nie tylko mieszkańca, ale i innych użytkowników budynku na poważne niebezpieczeństwo.

 Najczęstsze Przyczyny Nieprawidłowej Wentylacji

 1. Brak napływu świeżego powietrza.
 2. Zbyt małe otwory nawiewne w drzwiach łazienkowych (min. 220 cm²).
 3. Zbyt małe kratki wentylacyjne.
 4. Zamontowane wentylatory mechaniczne w kratkach wentylacyjnych.
 5. Zaniżenie kubatury pomieszczeń z urządzeniami grzewczymi.

W przypadku zagrożenia zatruciem tlenkiem węgla, odpowiedzialność za wszelkie konsekwencje spada na osobę, która spowodowała zakłócenia w działaniu wentylacji, również przez  niewykonywanie zaleceń kominiarskich.
Brak realizacji zaleceń kominiarskich stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców.                     

Zalecenia dla Mieszkańców

Aby uniknąć zatrucia i poprawić działanie wentylacji, pamiętajmy by:

 • Wykonywać zalecenia po kontrolach kominiarskich i gazowych.
 • Nie zasłaniać, nie zamykać i nie zaklejać kratek wentylacyjnych i otworów nawiewnych.
 • Regularne czyścić kratki wentylacyjne, co może poprawić ciąg wentylacyjny nawet o 60%.
 • Zapewnić stały dopływ świeżego powietrza do mieszkania.
 • Przewietrzać łazienkę przed każdą kąpielą.
 • Rozszczelnić lub uchylić okno podczas kąpieli.
 • Nie stosować wentylatorów mechanicznych w mieszkaniach z urządzeniami gazowymi.
 • Umożliwić wykonanie przeglądów kominiarskich i gazowych.
 • Dbać o stan techniczny urządzeń grzewczych.
 • Stosować tylko urządzenia z odpowiednimi aprobatami technicznymi.
 • Po wymianie okien sprawdzić ciąg powietrza.
 • Systematycznie sprawdzać ciąg powietrza.
 • Zamontować czujniki tlenku węgla.
 • Instalację urządzeń grzewczych powierzać wykwalifikowanym osobom.
 • Powiadamiać zarządcę budynku o nieprawidłowościach w działaniu  wentylacji.

Zastosowanie tych rad może uratować życie i zdrowie. Prosimy o realizację zaleceń kominiarskich, aby nasze bezpieczeństwo było prawdziwe i pewne. Dziękujemy mieszkańcom, którzy dbają  o bezpieczeństwo i realizują zalecenia na bieżąco.

 

                                                                                           Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Agat"
                                                                                                          w Złotoryi