I przetarg lokalu mieszkalnego nr 1 w Złotoryi przy ul. Podwale 3e

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi, ul. J. Słowackiego 2
ogłasza I przetarg  nieograniczony (licytacja)

NA USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI
do lokalu mieszkalnego nr 1 w Złotoryi przy
ul. Podwale 3e o pow. użyt.  39,70 m2

(2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z  wc)  położony na parterze budynku

 

Cena wywoławcza  lokalu  wynosi 129 000,00 zł.  
słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy zł.

Przetarg odbędzie się dnia 15 września 2020r. o godz. 1300  w siedzibie Spółdzielni przy ul. J. Słowackiego 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z „Regulaminem organizowania przetargów na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w SM „Agat” w Złotoryi” oraz  wpłata wadium w wysokości 12.900,00 zł. na konto Spółdzielni nr 04 1020 3017 0000 2702 0019 9885  do dnia  14  września 2020 r.  do godz. 1500.

 Lokal można oglądać w uzgodnieniu z Administracją Spółdzielni.

Operat  szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w biurze Spółdzielni (pok. nr 3) lub telefonicznie pod nr 76 878-37-47 lub 76 878-39-90 wew. 3.

 

Uczestnicy przetargu obowiązkowo powinni:

  • wypełnić oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w przetargu ze względu na wirus COVID-19. Druk oświadczenia jest dostępny na stronie smzlotoryja.pl
  • posiadać indywidualne środki ochrony ust i nosa przewidziane przepisami prawa (maseczka, przyłbica).