Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że  od dnia 01 maja 2020 r. w zasobach mieszkaniowych w Złotoryi  zmianie ulega wysokość opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z

 

godnie z Uchwałą    Nr 0007.XVIII.152.22020 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 08 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania wysokości stawek opłaty i wysokości zwolnienia. Z tym samym dniem wprowadzony również zostaje obowiązek segregacji odpadów.

Z treści w/w uchwały wynika:

„§ 2 ust. 3. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej jeżeli odpady komunalne są zbierane     i odbierane  z nieruchomości w sposób selektywny wynosi:
1) za każdą osobę – 29,50zł

2) od gospodarstwa domowego – 101,00zł.”


„§ 2 ust. 4. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie wielorodzinnej jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, która  wynosi:
1) za każdą osobę – 118,00zł,

2) od gospodarstwa domowego – 404,00zł.


„§ 3. 1. Dla nieruchomości , na których nie zamieszkują mieszkańcy ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek na odpady komunalne o pojemności:
1) dla zmieszanych i bioodpadów w pojemniku:

a) 120 litrów – w wysokości 6,34zł/szt.,

b) 240 litrów – w wysokości 12,68zł/szt.,

c) 1100 litrów – w wysokości 58,20zł/szt.

2) dla odpadów gromadzonych selektywnie w pojemniku lub worku:

a) worek 80 litrów – 12,12zł/szt.,

b) worek 120 litrów – w wysokości 18,19zł/szt.,

c) pojemnik 1100 litrów – w wysokości 58,20zł/szt.

2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za pojemnik, od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny:

1) dla zmieszanych i bioodpadów w pojemniku:

a) 120 litrów – w wysokości 25,36zł/szt.,

b) 240 litrów – w wysokości 50,72zł/szt.,

c) 1100 litrów – w wysokości 232,80zł/szt.

2) dla odpadów gromadzonych selektywnie w pojemniku lub worku:

a) worek 80 litrów – 48,48zł/szt.,

b) worek 120 litrów – w wysokości 72,76zł/szt.,

c) pojemnik 1100 litrów – w wysokości 232,80zł/szt.

 

W załączeniu treść w/w uchwały.