Odroczenie płatności za lokale w związku z epidemią "KORONAWIRUSA"

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi podjął Uchwałę nr 14/2020 z dnia 31.03.2020r. w sprawie: odroczenia płatności za lokale w związku z epidemią KORONAWIRUSA. 

 

Uchwała ta dotyczy członków Spółdzielni i użytkowników lokali, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z epidemią COVID-19.

Osoby takie mogą skorzystać z odroczenia opłat za lokale i warunkowego umorzenia odsetek za okres trwania epidemii COVID-19. 

 Treśc uchwały Nr 14/2020 z dnia 31.03.2020 r.