Pełnomocnictwo na walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni