III przetarg (licytacja) na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w Raciborowicach G. 3b/11

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi, ul. J. Słowackiego 2
ogłasza III przetarg  nieograniczony (licytacja)

NA USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI
do lokalu mieszkalnego nr 11
w  Raciborowicach Górnych 3b
o pow. użyt. lokalu  34,20 m2

(pokoju, kuchni, przedpokoju, łazienki z  wc)  położony na I piętrze budynku

Do lokalu przynależy komórka piwniczna nr 11 o powierzchni  10,00 m2.

Cena wywoławcza  lokalu  wraz z udziałem w działce  wynosi  58 000,00 zł.  słownie:  pięćdziesiąt osiem tysięcy zł.

Przetarg odbędzie się dnia 09 listopada 2021r.  o godz. 1300 w siedzibie Spółdzielni przy  ul. J. Słowackiego 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z „Regulaminem organizowania przetargów na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w SM „Agat” w Złotoryi” oraz  wpłata wadium w wysokości 5 800,00 zł. na konto Spółdzielni nr 04 1020 3017 0000 2702 0019 9885 do dnia  08 listopada 2021r.  do godz. 1500.

Lokal można oglądać w uzgodnieniu z Administracją Spółdzielni.

Operat  szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni.
Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.
Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać
w biurze Spółdzielni (pok. nr 3) lub telefonicznie
pod nr 76 878-37-47 lub 76 878-39-90 wew. 3.

Uczestnicy przetargu obowiązkowo powinni:

  • wypełnić oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w przetargu ze względu na wirus COVID-19. Druk oświadczenia jest dostępny na stronie smzlotoryja.pl
  • posiadać indywidualne środki ochrony przewidziane przepisami prawa (maseczka).