I przetarg (licytacja) na ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego nr 2 w Raciborowicach G. 3b

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi, ul. J. Słowackiego 2
ogłasza I przetarg  nieograniczony (licytacja)

NA USTANOWIENIE PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI
do lokalu mieszkalnego nr 2
w  Raciborowicach Górnych 3b
o pow. użyt. lokalu  39,20 m2

(2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka z  wc)  położony na parterze budynku

Do lokalu przynależy komórka piwniczna nr 2 o powierzchni 9,50 m2.

 

Cena wywoławcza  lokalu  wraz z udziałem w działce wynosi  75 300,00 zł. słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta zł.  
Przetarg odbędzie się dnia 29 czerwca 2021r.  o godz. 1300 w siedzibie Spółdzielni przy  ul. J. Słowackiego 2.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zapoznanie się z „Regulaminem organizowania przetargów na zawarcie umowy o ustanowienie prawa odrębnej własności do lokalu mieszkalnego w SM „Agat” w Złotoryi” oraz  wpłata wadium w wysokości 7 530,00 zł. na konto Spółdzielni nr 04 1020 3017 0000 2702 0019 9885 do dnia  28 czerwca 2021 r. do godz. 1500.

Lokal można oglądać w uzgodnieniu z Administracją Spółdzielni.

Operat  szacunkowy jest do wglądu w siedzibie Spółdzielni.

Przetarg może być odwołany lub unieważniony bez podania przyczyny.

Pozostałe informacje dotyczące przetargu można uzyskać

w biurze Spółdzielni (pok. nr 3) lub telefonicznie

pod nr 76 878-37-47 lub 76 878-39-90 wew. 3.

 

Uczestnicy przetargu obowiązkowo powinni:

  • wypełnić oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w przetargu ze względu na wirus COVID-19. Druk oświadczenia jest dostępny na stronie smzlotoryja.pl
  • posiadać indywidualne środki ochrony ust i nosa przewidziane przepisami prawa (maseczka).