Planowane roboty remontowe do wykonania w 2021 r.

            Zatwierdzone przez Radę Nadzorczą w styczniu 2021 r. plany remontów nieruchomości na 2021 r. uwzględniają przede wszystkim roboty, które wynikają z wniosków komisji dokonującej przeglądy techniczne budynków, stopień pilności robót, stan bezpieczeństwa i estetyki budynków, co jest związane z poprawą stanu technicznego budynków.

 

Do głównych zadań remontowych wg planu na 2021 r. zaliczamy:

1. Remont elewacji budynków:

- ul. M. Konopnickiej 8a-c,
- ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 12/14,
który obejmuje:

 • czyszczenie mechaniczne i zmycie ścian wraz z impregnacja,
 • uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. III o podłożach z cegły i pustaków ceramicznych- przyjęto 20%,
 • przygotowanie starego podłoża -jednokrotne gruntowanie emulsją,
 • ułożenie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z tynku silikonowego barwionego w masie wykonanej ręcznie na uprzednio wykonanym podłożu,
 • wymiana niesprawnych obróbek blacharskich.

 2. Docieplenie ścian  zewnętrznych budynków :

- ul. Podwale 1 A,B,
- ul. J. Słowackiego 9 C, D,
które obejmuje:

 • wymianę okien w piwnicach na okna PCV,
 • skucie starego tynku,
 • docieplenie ścian osłonowych wraz z nałożeniem kolorystyki,
 • wykonanie nowej opaski,
 • remont wiatrołapów,
 • wymiana obróbek blacharskich i rynien nienadających się do użytku.

3. Remont klatek schodowych:

- ul. Hoża 5C,
- ul. Nad Zalewem 22A, 30,
- ul. Podwale 3E,
- ul. J. Piłsudskiego 27A.

4. Roboty dekarskie:

- ul. Nad Zalewem 24C- remont pokrycia dachu.

 5. Roboty brukarskie:

 • remont chodnika przy ul. Nad Zalewem 14 (strona południowa),
 • remont dojścia do budynku ul. Hoża 5A,
 • remont schodów, zejście do ul. Letniej 2, 4 ,Hożej 5.

 6. Montaż boksów śmietnikowych z konstrukcji stalowej i inne :

- przy ul. Nad Zalewem 23 (wykonany luty 2021r.)  i  Raciborowice Górne 1,2,3.
- wymiana drzwi wejściowych wewnętrznych:
- Raciborowicach Górnych- 196 A,196 B,
- Złotoryja- Nad Zalewem 26 B,C,  32 B,

Opr. GM