Zakaz parkowania przy budynkach ul. Letnia 2, 4, ul. Jesienna 1 i ul. Hoża 5 w Złotoryi

Przypominamy, że droga wewnętrzna spółdzielni w sąsiedztwie budynków ul. Letnie 2, 4, ul. Jesienna 1 i ul. Hoża 5 w Złotoryi jest położona na działce nr 522/5 stanowiącej mienie Spółdzielni Mieszkaniowej ":AGAT" w Złotoryi.

 

Droga ta jest oznakowana znakami drogowymi, m.in. "strefa ruchu", "zakaz ruchu" i "zakaz parkowania", powyżej 15 minut. Wjazd na drogę jest dozwolony dla mieszkańców zasobów w/w ulic, przecież są takie potrzeby, dowóz zakupów, mebli, osoby niepełnosprawnej. Droga służy członkom spółdzielni, członkom ich rodzin i użytkownikom lokali. Zabronione jest jednak parkowanie pojazdów powyżej 15 minut. Sprawa parkowania samochodów od dłuższego czasu budzi wiele emocji, często są nieprzestrzegane obowiązujące znaki drogowe. Zdecydowana wiekszość mieszkańców tych budynków akceptuje powyższe warunki, część mieszkńców podnosi interwencje do administracji spółdzielni i Policji o przestrzeganie obowiązujących znaków, gdyż samochody parkujące na chodnikach nie dają żadnej możliwości przejścia dla mających pierwszeństwo pieszych, a w sąsiedztwie budynków istnieją schody.
Szanowni Panstwo! W/w droga wewnętrzna nie spełnia wymogów do stałego parkowania na drodze, a tym bardziej na chodniku, który służy przede wszystkim dla pieszych, szczególnie dla osób z wózkami z dziećmi, dla osób niepełosprawnych. W powyższej sprawie Zarząd Społdzielni podejmował wiele działań w celu usprawnienia komunikacji w tej części osiedla. Skierowaliśmy do naszych lokatorów kolejny apel. W interesie wszystkich mieszkańców tej części osiedla, a przede wszystkim dla bezpieczeństwa pieszych, w tym dzieci, które wybiegają z za parkjących samochodów powiadomiliśmy Policję, o podjęciu działań w celu wyegzekwowania przestrzegania obowiązujących znaków drogowych. Nie jest naszym celem karanie kierowców, cel jest wyższy, zadbajmy wspólnie o bezpieczeństwo, zadbajmy o przyjazne warunki do zamieszkiwania w zasobach naszej spółdzielni. Na drodze wewnetrznej między budynkami ul. Letnia 4 i ul. Hoża 5 w miesiącu marcu br. został zamontowany "próg zwalniający", który uniemożliwi rozwijanie prędkości na wąskiej drodze. Informujemy także, iż Spółdzielnia przekazała nieodpłatnie Gminie Miejskiej Złotoryja część działki spółdzielczej w sąsiedztwie budyku ul. Letnia 5, od strony przedszkola, na której Gmina Miejska planuje wykonać dodatkowe 15 miejsc parkingowych. Opr. M.K.