Koniec spłaty kosztów termomodernizacji budynku ul. Letnia 3 w Złotoryi.

Kolejni mieszkańcy budynku ul. Letnia 3 w Złotoryi, w którym przeprowadzono termomodernizację będą mieli zmniejszone opłaty na fundusz remontowy-docieplenie. Wyżej wymieniony budynek został poddany kompleksowej termomodernizacji w 2013 roku.

 

Przedsięwzięcie to było sfinansowane ze środków kredytu bankowego, środków spółdzielni z udziałem premii termomodernizacyjnej, która wynosiła 31.227,20 zł.  Miesięczna rata spłaty wynosiła 1,90zł/m² p.u. i została wprowadzona od dnia 1 października 2013 r. W miesiącu marcu 2021r. została rozliczona ostatnia rata spłaty kosztów termomodernizacji budynku i zostały naliczone nowe niższe opłaty.

Opr. G.M.