Remont drogi przy ul. Bobrzańskiej w Złotoryi

Oczekiwany od lat remont drogi na Osiedlu „Nad Zalewem” w sąsiedztwie budynków ul. Nad Zalewem 12 i ul. Bobrzańska 1 zostanie wykonany. Gmina Miejska Złotoryja w dniu 08 marca 2021 r. podpisała umowę z Wykonawcą na realizację robót budowlanych dot. inwestycji - przebudowy ul. Bobrzańskiej.

 

Inwestycja rozwiąże problem fatalnego stanu nawierzchni drogi, sygnalizowany  od wielu lat.  Zadanie  w całości zostanie sfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Złotoryja, gdyż w ramach porządkowania stanu prawnego działek w granicach tej drogi, część działek należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „AGAT” nieodpłatnie przekazano Gminie Miejskiej Złotoryja. Planowany termin zakończenia robót - 14 maja 2021 r. Jesteśmy przekonani, że okolicznych mieszkańców zasobów spółdzielni ucieszy ta  informacja, gdyż zatoka parkingowa wzdłuż drogi, po remoncie uwzględnia 15 miejsc parkingowych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej. Droga będzie także oświetlona, w planie są 2 latarnie wyposażone w 4 oprawy LED. Opr. EB