Rozliczenie kosztów ciepła

Rozliczenia kosztów ciepła do odbioru w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 12) za okres od 01.07.2017r.d do 31.06.2018r.