Rozliczenie kosztów ciepła

Rozliczenia kosztów ciepła do odbioru w siedzibie Spółdzielni (pokój nr 12)