DOKUMENTY DO POBRANIA

Do pobrania:

Deklaracja użytkownika lokalu o liczbie osób zamieszkałych w lokalu mieszkalnym i sposobie zbierania odpadów komunalnych

Oświadczenie dot. rodo dla nowego użytkownika lokalu/garażu 

Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni

Oświadczenie - kodowany dostęp do strony internetowej