Przeglądy kominarskie

O G Ł O S Z E N I E

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „AGAT” w Złotoryi

zawiadamia, że w dniu

 

11 czerwca 2024 r. (wtorek),

w godz. 10:30-15:00 oraz 15:00-16:30

(szczegółowy przedział czasowy na ogłoszeniach kominiarskich  rozwieszonych na klatkach schodowych)

będzie przeprowadzone czyszczenie  oraz przegląd stanu technicznego przewodów  kominowych w niżej wskazanych nieruchomościach:

 Podwale 1 ABCDE

Podwale 3 ABCDE

Podwale 4 ABCDE

 

Dodatkowo  informujemy, że  zmianie uległa firma która dotychczasowo  świadczyła usługi kominiarskie.

Wykonawca: Zakład Usług Kominiarskich Mirosław Marszałek,  ul.  Nad Skarpą 1A, 59-220 Legnica

Pracownik - Mistrz Kominiarski Sebastian Wyrzychowski

W związku z powyższym prosimy o wcześniejsze zabezpieczenie kratek  wentylacyjnych, połączeń spalinowych (w taki sposób aby w czasie prac nie  dostały się do mieszkania nieczystości). 

Należy także pamiętać o odsłonięciu kratek po zakończeniu prac (data i godzina podane powyżej) oraz zabezpieczeniu sprzętów i przedmiotów w okolicy                       wentylacji na czas prowadzonych robót przed ewentualnym uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Prosimy o potraktowanie sprawy jako ważnej i o dostosowanie się do powyższych zaleceń.

 

Przegląd obowiązkowy, prosimy o udostępnienie lokali !!!