Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej "Agat" w Złotoryi