Prace remontowe planowane na rok 2024

Spis treści

Szanowni Państwo!

         Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi przeanalizował stan funduszu remontowego Spółdzielni, aby zabezpieczał on potrzeby remontowe naszych zasobów, które są coraz starsze i wymagają więcej remontów.  Wysokość odpisów na fundusz remontowy nieruchomości został ustalony biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia dla budynków środków finansowych, które umożliwiają spłatę zaciągniętych zobowiązań finansowych, wykonanie robót remontowych lub też mają spowodować zgromadzenie środków   na sfinansowanie planowanych remontów.