List polustracyjny z badania lustracyjnego

List polustracyjny z badania lustracyjnego działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2014r. do 31.12.2016r.

W wyniku umowy z dnia 28 kwietnia 2017 roku zawartej między Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie a Spółdzielni Mieszkaniową \"Agat\" w Złotoryi

w dniach od 02 października do 27 listopada 2017 roku została przeprowadzona przez Związek lustracja pełna działalności Spółdzielni za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2016 roku.
W załączniu 

z dnia 14.12.2017r.