Ważna informacja przy regulowaniu opłat za lokale

W Spółdzielni funkcjonuje usługa „masowe płatności”. Oznacza to, że każdy właściciel posiada indywidualny numer rachunku bankowego dla wpłaty opłat eksploatacyjnych. Numery kont zamieszczone są na indywidualnych blankietach wpłat.

 

Numer rachunku jest unikatowy dla każdego właściciela lokalu, prosimy więc o nie przekazywanie książeczek w razie sprzedaży, darowizny, czy zamiany lokalu mieszkalnego nowemu właścicielowi. Dla nowego właściciela zostanie wygenerowany nowy rachunek bankowy.

Informujemy ponadto, że osoby posiadające więcej niż jedno mieszkanie otrzymują odrębny numer rachunku dla każdego lokalu.

W razie wykorzystania większości blankietów wpłat zamieszczonych w książeczce, osoby zainteresowane otrzymaniem kolejnych blankietów proszone są o zgłoszenie w Spółdzielni zapotrzebowania na wydruk książeczki z odpowiednim wyprzedzeniem.

 Jednocześnie przypominamy o terminie płatności za lokale.

Zgodnie z §187 statutu Spółdzielni  opłaty wnosi się co miesiąc z góry do ostatniego dnia miesiąca. Za dzień zapłaty przyjmuje się datę wpływu środków na rachunek bankowy Spółdzielni.  Opr. GM