Bliski finał sporu o chodnik w sąsiedztwie budynku ul. Podwale 1

Sprawa przekazania do Urzędu Miasta w Złotoryi działek nr 58/1 i 58/2 (po podziale działki nr 58), na której jest położony chodnik w sąsiedztwie budynku ul. Podwale 1 ma swoją historię i jest sporem od wielu lat.

 

Współwłaścicielem działek jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi oraz właściciele wyodrębnionych lokali w nieruchomości Podwale 1a-e. Spółdzielnia ma w tej sprawie Uchwałę Walnego Zgromadzenia Członków, która wyraża zgodę na nieodpłatne zbycie działek na rzecz Urzędu Miasta Złotoryja. Dwóch właścicieli nie wyrażało zgody na  nieodpłatne przekazanie działek, na których położony jest chodnik.  Ostatecznie po upływie czasu i toczących się procedurach administracyjnych został jeden właściciel nieruchomości lokalowej, który nie akceptował tej formy przekazania działek. Spółdzielnia skierowała do Sądu Rejonowego w Złotoryi wniosek o rozstrzygnięcie w przedmiocie czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu rzeczy wspólnej tj. wyrażenia zgody za właścicieli nieruchomości gruntowej na przekazanie spornych  działek. Postępowanie sądowe zostało zawieszone do czasu rozstrzygnięcia postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości gruntowej – zabudowanej działki nr 58 na działki nr 58/1, 58/2, 58/3 i 58/4. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy postanowieniem z dnia  08 czerwca 2020 r.  ostatecznie potwierdziło ważność decyzji Burmistrza Miasta Złotoryi z dnia 17 sierpnia 2018 r. w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości – zabudowanej działki nr 58. Burmistrz Miasta Robert Pawłowski pisemnie potwierdził deklarację przejęcia chodnika, który zostanie  wyremontowany przez Gminę Miejską Złotoryja. W obecnym stanie prawnym koszt remontu chodnika obciążyłby  właścicieli lokali i spółdzielnię, każdego wg swojego udziału w nieruchomości wspólnej. Przekazanie na rzecz Gminy Miejskiej Złotoryja w/w działek jest w interesie wszystkich mieszkańców budynku Podwale 1 oraz mieszkańców tej części miasta. Chodnik jest często użytkowany  przez mieszkańców tzw. osiedla „4 Pory Roku”, praktycznie jest chodnikiem publicznym - miejskim. Prawnie, nadal należy do spółdzielni i właścicieli lokali nieruchomości ul. Podwale 1.

Sąd Rejonowy w Złotoryi wyznaczył kolejną datę sprawy z wniosku Spółdzielni o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną na dzień 14 grudnia 2020r. Jest duża szansa, że sprawa przedmiotowego chodnika znajdzie swój finał. W trwającym od wielu lat sporze i procesie sądowym liczymy na zakończenie sprawy. Opr. EB/MK