Zmiany w opłatach w Spółdzielni Mieszkaniowej za użytkowanie lokali na 2021 rok

W ostatnim okresie członkowie naszej spółdzielni i użytkownicy lokali otrzymali powiadomienia dotyczące zmian w opłatach:

 

  1. zmiana od 01.01.2021r. – czynszów za miejsca parkingowe. Uchwała Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi Nr 46/2020 z dnia 13.11.2020r. Czynsze dot. umów cywilnoprawnych, zapotrzebowanie na miejsca parkingowe jest większe niż możliwości spółdzielni. Nowe czynsze są niższe niż na parkingach komercyjnych. Czynsz najmu na lokalach użytkowych, nie został zmieniony.
  2. zmiana od 01.01.2021r. – czynszów najmu za lokale mieszkalne (Raciborowice). Uchwała Zarządu S.M. „Agat” nr 43/2020 z dnia 13.11.2020r. Wzrósł popyt na lokale wynajmowane. Czynsze za lokale wynajmowane są wyższe od opłat eksploatacyjnych dla lokali członków spółdzielni.
  3. zmiana od 01.03.2021r. – opłat eksploatacyjnych, zróżnicowane dla poszczególnych nieruchomości, wprowadzone na podstawie kalkulacji załączonych do poszczególnych uchwał. Uchwały Rady Nadzorczej Nr 33/2020 do 67/2020 z dnia 21.10.2020r. – obowiązuje 3-miesięczny okres zawiadomienia. Średni wzrost opłaty eksploatacyjnej wynosi 6,5%.
  4. Uzasadnieniem zmiany opłaty eksploatacyjnej jest wzrost najniższego wynagrodzenia od 01.01.2021r. o 7,7% (Dz. U. z 2020r. poz. 1596) i wzrost kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych.

 Planowane zmiany opłat: 

  1. zmiana od 01.05.2021r. – opłaty za sprzątanie klatek schodowych w zasobach Spółdzielni średnio o 7,8 %.
  2. zmiana od 01.05.2021r. – stawki podatku od nieruchomości. Uchwała nr 0007.XXII.185.2020 Rady Miejskiej Złotoryi z dnia 29.10.2020r., w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. Podwyżka niezależna od spółdzielni.
  3. Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki OWR.4210.29.2020.157.XVIII.M z dnia 17.11.2020r. od 01.12.2020r. wzrosła taryfa za ciepło, średnio o 1%, dla budynków zasilanych w ciepło z WPEC S.A. w Legnicy.
  4. Zarząd Spółdzielni jest w trakcie analizy prognozowanych kosztów. W m-cu styczniu zostanie podjęta stosowna Uchwała Zarządu Spółdzielni o zmianie zaliczki na pokrycie kosztów ciepła, dla budynków, których zmiana ta będzie konieczna.
  5. Usługę w tym zakresie świadczy firma DOMATOR, która wystąpiła do spółdzielni o zmianę wynagrodzenia za usługi w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia od 01.01.2021r. o 7,7%. Zarząd Spółdzielni w tej sprawie planuje wystąpić do Rady Nadzorczej o podjęcie Uchwały. Zmiana tej opłaty wymaga 3-miesięcznego okresu zawiadomienia.

 Wszystkie powyższe decyzje o zmianach w opłatach są uzasadnione, są podane podstawy prawne i merytoryczne. Znaczący wpływ na zmiany w opłatach w spółdzielni ma wzrost kosztów usług, sytuacja rynkowa oraz wzrost najniższego wynagrodzenia, które zostało wprowadzone w życie od 01.01.2021r. w wysokości 7,7% (Dz. U. z 2020r. poz. 1596).

Zarząd i Rada Nadzorcza Spółdzielni monitorują zmiany kosztów spółdzielni i opłat za lokale. Jednak obowiązują nas opłaty niezależne od spółdzielni (ciepło, woda, odpady komunalne, gaz) na które organy spółdzielni nie mają wpływu oraz opłaty zależne od spółdzielni (opłata eksploatacyjna, odpis na fundusz remontowy, sprzątanie klatek schodowych).

Wobec powyższego prosimy o uważne przeczytanie zawiadomień o opłatach, z uwagi na różne daty ich wprowadzenia, w razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Opr. GM