Spółdzielnia zatrudni specjalistę d/s technicznych

Spółdzielnia Mieszkaniowa Agat w Złotoryi ul. J. Słowackiego 2, 59-500 Złotoryja tel. 76 8783 990, 76 8783 747 zatrudni

 specjalistę ds. technicznych – inspektora nadzoru

Wymagania:

  • wykształcenie wyższe lub średnie techniczne, preferowane budowlane lub instalatorskie,

  • posiadane uprawnienia budowlane,

  • umiejętność sporządzania i rozliczania kosztorysów,

  • doświadczenie zawodowe,

  • dyspozycyjność, samochód

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny, zaświadczenie o niekaralności, dokumenty o zdobytych kwalifikacjach i doświadczeniu

 W CV prosimy o zamieszczenie następującej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).”

Oferty należy składać w terminie 14 dni od ogłoszenia na adres Spółdzielni lub osobiście w Sekretariacie.