CENY ŚMIECI DO POPRAWKI

Gmina Miejska Złotoryja poinformowała Administrację Spółdzielni, że dnia 18 marca 2019r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu stwierdziło nieważność uchwały Rady Miejskiej w Złotoryi

z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia i ustalenia wysokości tej opłaty uiszczanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik uiszczanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne.

W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa „Agat” w Złotoryi informuje, że dostarczone zmiany opłat za mieszkanie od 01 kwietnia 2019r. - nie wchodzą w życie.
Wysokość opłat za odpady, pozostaje wg opłat obowiązujących w m-cu marcu 2019r.
Przypominamy także, że zmiana ilości osób korzystających z lokali wymaga korekty deklaracji, którą należy złożyć w administracji Spółdzielni.
W razie pytań prosimy o zgłaszanie się do spółdzielni.
Za zaistniały fakt przepraszamy.