Dodatek mieszkaniowy i dopłata do czynszu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „AGAT” informuje o szansie uzyskania dodatku mieszkaniowego przyznawanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z pracownikami MOPS, w celu uzyskania szczegółowych informacji i złożenia wniosku.
Poniżej przedstawiamy ogólny przewodnik, który może pomóc zrozumieć, jak zacząć ten proces:

Co to jest dodatek mieszkaniowy?
Dodatek mieszkaniowy to kwota wypłacana osobom w trudnej sytuacji finansowej, z przeznaczeniem na opłaty za mieszkanie.
Komu przysługuje dodatek do mieszkania?

Dodatek mieszkaniowy w Złotoryi przysługuje osobie, która spełnia wszystkie trzy warunki:
1. posiada tytuł prawny do zajmowanego lokalu - osoba chcąca otrzymać dodatek mieszkaniowy:
o może być właścicielem lokalu,
o może go wynajmować,
o może posiadać spółdzielcze prawo do lokalu (własnościowe lub lokatorskie),
o może oczekiwać na mieszkanie socjalne (dowodem jest orzeczenie sądu o przyznaniu takiego lokum).
2. spełnia kryterium dochodowe - aktualne kryterium dochodowe wynosi 1 903,85 złotych dla gospodarstw wieloosobowych oraz 2 538,46 złotych dla gospodarstw jednoosobowych, czyli osób mieszkających samotnie. Do obliczenia średniego miesięcznego dochodu na osobę w danym gospodarstwie domowym należy wziąć sumę dochodów z ostatnich 3 miesięcy przed miesiącem złożeniem wniosku, podzieloną przez ilość osób zamieszkujących dany lokal. Jeśli dochód jest wyższy, świadczenie nadal przysługuje, jednak zostanie pomniejszone o nadwyżkę (szczegółową kwotę poda urzędnik).
3. zajmuje lokal o określonej maksymalnej powierzchni użytkowej, która została zdefiniowana w ustawie jako “powierzchnia normatywna”- kryterium to jest określone odgórnie, a obecnie powierzchnia normatywna w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego wynosi:
o dla 1osoby –35 m2, ale maksymalna powierzchnia uprawniająca do dodatku to 45,50 m2 ,
o dla 2 osób – 40 m2, maksymalna powierzchnia to 52 m2,
o dla 3 osób – 45 m2, maksymalna powierzchnia to 58,50 m2,
o dla 4 osób – 55 m2, maksymalna powierzchnia to 71,50 m2,
o dla 5 osób – 65 m2, maksymalna powierzchnia to 84,50 m2,
o dla 6 osób – 70 m2, maksymalna powierzchnia to 91 m2,
o jeśli lokal zamieszkuje więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby powierzchnia normatywna zwiększa się o 5 m2.

Według przepisów możliwe jest przekroczenie powierzchni normatywnej, ale nie więcej niż o 30% lub o 50% pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni całego lokalu nie przekracza 60% (gdy lokal ma bardzo duże przedpokoje, czy łazienkę). W takim przypadku dodatek mieszkaniowy jest odpowiednio pomniejszany, gdyż naliczany jest jedynie od powierzchni normatywnej (za m2 ponad normę należy uiścić pełną opłatę).
Ponadto powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego zwiększa się o 15 m2, jeżeli jest on zamieszkany przez osobę niepełnosprawną poruszającą się na wózku lub osobę, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w osobnym pokoju.
Ile wynosi dodatek mieszkaniowy?
Dodatek mieszkaniowy nie ma odgórnie ustalonej stawki, a jego wysokość zależna jest od kilku czynników:
• dochodów na osobę w danym gospodarstwie domowym,
• wysokości opłat i wszystkich wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania/domu (czynsz, woda, prąd, wywóz śmieci, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną (mieszkania wspólnotowe), opłaty eksploatacyjne (mieszkania spółdzielcze) itp.,
• innych elementów, np. stawek za wynajem lokali gminnych.
Dodatek obliczany jest przez urzędnika instytucji, w której zgłaszany jest wniosek. Jednocześnie może on pokryć co najwyżej 70% wydatków, które przypadają na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu.
Na jak długo przyznaje się świadczenie?
Przyznany dodatek mieszkaniowy ważny jest przez okres 6 miesięcy, a okres ten liczony jest od pierwszego dnia kolejnego miesiąca, następującego po złożeniu wniosku.
Warunki wypłacania dodatku mieszkaniowego
Aby otrzymywać dodatek mieszkaniowy co miesiąc, należy na bieżąco opłacać czynsz za lokal. Jeśli pojawią się co najmniej dwumiesięczne zaległości, wypłata dodatku zostanie wstrzymana do momentu uregulowania długu. Jeśli zaległości z tytułu czynszu nie zostaną uregulowane do 3 miesięcy od decyzji o wstrzymaniu dodatku - wniosek wygasa całkowicie.
Podstawa prawna
• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1335.)

Gdzie załatwić sprawę dodatek mieszkaniowy
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotoryi
59-500 Złotoryja, ul. Bolesława Chrobrego 1

Link do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

http://mops.zlotoryja.pl/index.php?c=getfile&id=47

 zaświadczenie o dochodach:

 http://mops.zlotoryja.pl/index.php?c=getfile&id=46

 

tel. (76) 87 83 429
fax (76) 87 83 265
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
adres skrytki ePUAP: /mopszlotoryja/skrytkaESP

godziny otwarcia:
poniedziałek: 7:30 do 15:30, wtorek: 8:00 do 16:00,
środa: 7:30 do 15:30, czwartek: 7:30 do 15:30,
piątek: 7:30 do 15:30