Odbiór choinek bożonarodzenowych

Informujemy, że bożonarodzeniowe choinki będą odbierane w dwóch terminach tj. 12 i 26 stycznia 2024 r.

W przypadku zabudowy wielorodzinnej i mieszanej drzewka należy wystawiać koło pojemników lub wiat śmietnikowych, w przypadku zabudowy jednorodzinnej choinki należy wystawić w miejscach, w których znajdowały się pojemniki na odpady gromadzone selektywnie. Drzewka bez ozdób choinkowych należy wystawić nie wcześniej niż 24 godziny przed wyżej wymienionym terminem odbioru.

Więcej  informacji https://www.xn--zotoryja-6ob.pl/asp/zbiorka-choinek,536,artykul,1,3059