Nowa Era dla Spółdzielni: Pani Urszula Pawlus Wybrana na Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi

W dniu 14 listopada 2023 roku Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "Agat" w Złotoryi podjęła istotną decyzję o wyborze nowego prezesa, co oznacza nowy etap w historii naszej Spółdzielni. W głosowaniu tajnym jednogłośnie zdecydowano się na Panią Urszulę Pawlus, która obejmie stanowisko Prezesa Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” od 1 stycznia 2024 roku.

Zmiana na stanowisku prezesa jest rezultatem przemyślanej decyzji Rady Nadzorczej, która zwróciła uwagę na potrzebę nowego podejścia do zarządzania i nowych wyzwań, jakie stawiają przed nami współczesne czasy. Ogłoszony konkurs przyciągnął trzy kandydatury, a Pani Urszula Pawlus wygrała dzięki swojemu bogatemu doświadczeniu w zarządzaniu nieruchomościami.

Nowa Prezes zdobyła doświadczenie jako szef zarządzającej nieruchomościami miejskiej spółki RPK Partner Sp. z o. o. przez ostatnie cztery lata. Poprzednio pracowała przez ponad dziesięć lat jako inspektor ds. remontów w Urzędzie Miejskim w Złotoryi. Jej doświadczenie i umiejętności są kluczowe w kontekście efektywnego zarządzania naszymi zasobami mieszkaniowymi.

Nadchodzące zmiany są reakcją na rosnące oczekiwania społeczności oraz wyraźny sygnał mieszkańców. Wcześniejsze decyzje dotyczące odwołania poprzedniego prezesa, Pana Mariana Kreta, i Członka Zarządu, Pani Jolanty Maślany, były rezultatem przemyślanej oceny polityki zarządczej. Wielu mieszkańców wyraziło opinię, że ich polityka już się "przejadła"                i czas na nowe spojrzenie na sprawy.

Oczekujemy, że nowa Prezes Pani Urszula Pawlus przyniesie ze sobą świeże spojrzenie i nowe pomysły na rozwój Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi. Wierzymy, że wspólnie z zaangażowaniem mieszkańców, możemy stworzyć jeszcze lepsze warunki mieszkalne i podnieść jakość życia w Spółdzielni. To czas zmian i jesteśmy gotowi na nowe wyzwania.


Przewodniczący Rady Nadzorczej

Spółdzielni Mieszkaniowej „Agat” w Złotoryi

Piotr Rewig